Wellbeing

Kankaanpään opistossa otetaan maaliskuussa 2021 käyttöön School Dayn Wellbeing- hyvinvointipalvelu.

Palvelu perustuu 30 vuoden empiiriseen kouluhyvinvointitutkimukseen ja se kattaa neljä keskeistä osa-aluetta: oppiminen, sosioemotionaaliset taidot, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi. Opiskelijat vastaavat nopeasti ja anonyymisti valitsemalla tunteeseen sopivimman hymiön.

Palvelu hyödyttää opiskelijoita, jotka voivat kertoa vapaasti miltä heistä tuntuu, huomata hyvinvoinnin merkityksen oppimisessa sekä hyödyntää palvelun tarjoamaa palautetta omasta hyvinvoinnistansa. Opettajat saavat oppilaitos- tai ryhmätasolla tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista ja voivat hyödyntää sitä merkityksellisissä keskusteluissa opiskelijoiden kanssa kahden kesken tai ryhmätasolla. Koulun johto saa näkymän opiskelijoidensa hyvinvoinnista, jonka perusteella pystytään kohdentamaan oikeanlaisia toimenpiteitä ja hyödyntämään tietoja päätöksenteon tukena.

Palvelu otetaan käyttöön opiskelijoilla, jotka opiskelevat tutkintoon suorittamalla tutkintokoulutuksen (ei suoraan näytössä osaamisensa näyttävillä opiskelijoilla). Maaliskuussa 2021 valmistuvat opiskelijat eivät myöskään pääse enää hyödyntämään palvelua.

Wellbeingin infokirjeessä opiskelijoille on tarkempaa tietoa ohjelman käyttöönotosta. Käy tutustumassa!

Wellbeing infokirje opiskelijalle

Youtube: School Dayn pikaohje opiskelijoille

Jos sinulle tulee mitä tahansa ongelmia tai kysymyksiä palvelun kanssa, ole yhteydessä:
satu.rydberg@kopisto.fi, puh. 044 7729 228 tai
kankaanpaanopisto@kopisto.fi, puh. 044 7729 238

Lisätietoa palvelusta: School Day
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll