Saavutettavuusseloste

Kankaanpään opisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Laki velvoittaa toteuttamaan verkkopalvelut niin, että ne täyttävät Web Content Accessibility Guidelines (WCAG = kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta) 2.1. -standardin kriteerit A- ja AA-vaatimustasoilla.

Laki edistää verkkosivujen ja mobiilisovellusten ja muiden digitaalisten palveluiden tasavertaista käyttömahdollisuutta. Tämä saavutettavuusseloste koskee seuraavia sivustoja:

http://www.kankaanpaanopisto.fi
http://www.kesäkurssit.fi
http://www.opiskeleartesaaniksi.fi/
http://www.opiskelekädentaitojenohjaajaksi.fi/
https://opiskelesisustussuunnittelua.fi/

http://www.opiskelenuorisonohjaajaksi.fi/
http://www.varhaiskasvatuksenlastenhoitaja.fi/
http://www.opiskelekoulunkäynninohjaajaksi.fi/
https://www.kasvatusjaohjausalanerikoisammattitutkinto.fi/

http://www.opiskelejohtamista.fi/
http://www.opiskelemuistihoitajaksi.fi/
http://www.opisko.fi/

https://www.kankaanpaanopisto.fi/musiikkiopisto/

Sivustot on julkaistu WordPress-julkaisujärjestelmällä ja niiden toteutuksesta vastaa Laurentium Oy. Sivuston optimoinnissa on hyödynnetty mm. Yoast SEO lisäosaa.


Vaatimustenmukaisuustilanne

Kokonaisuutena Kankaanpään opiston sivustojen saavutettavuus vastaa suurimmaksi osaksi vaatimuksia. Kankaanpään opisto on aloittanut toimenpiteet saavutettavuuskriteerien toteutumiseksi. Poikkeukset on kerrottu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Kuvien tekstivastineet (alt-tekstit)

Osassa kuvista saattaa puuttua tekstivastineet, tai tekstivastine ei kuvaa riittävän hyvin kuvan sisältöä. Korjaamme puuttuvat tekstit mahdollisimman pian. (WCAG 1.1.1)

Värikontrasti

Tekstin ja taustan / kuvakkeiden / visuaalisten esitysten kontrasti ei ole kaikissa kohdin WCAG-standardin mukainen. Korjaamme värikontrastin puutteet mahdollisimman pian. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Epäselvästi nimetyt linkit

Sivuillamme on joitain linkkejä, joiden teksti ei kuvaa riittävän hyvin linkin kohdetta. Muokkaamme linkkejä parhaillaan paremmin ymmärrettäviksi.  (WCAG 2.4.4)

Arkistoitu verkkosisältö

Sivustolla on verkkosisältöä, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019, eivätkä ne kuulu lain soveltamisalaan. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Kartat

Sivustolla on esitetty joitain tietoja karttanäkymän avulla. Karttojen avulla esitettävä opastava informaatio tarjotaan sivustolla saavutettavassa muodossa tekstinä. Kartat, joita ei ole tarkoitettu navigaatiokäyttöön eivät kuulu lainsäädännön piiriin. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 §)


Puutteiden korjaaminen

Pyrimme korjaamaan kyseiset puutteet vuoden 2020 aikana. Aiempia videoita emme jälkikäteen tekstitä, eikä digitaalisten palvelujen tarjoamista koskeva laki sitä edellytä.

Voit tarvittaessa pyytää ei-saavutettavia sisältöjä saavutettavassa muodossa.

Seuraamme verkkopalvelujemme saavutettavuutta jatkuvasti sekä koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöä tuottamaan saavutettavaa sisältöä.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Verkkosivustot on julkaistu alun perin 15.2.2015. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 17.9.2020. Sen tiedot perustuvat tehtyyn saavutettavuustestaukseen, jossa työkaluina on käytetty Edge, Chrome, Mozilla Firefox ja Safari -selainta. Navigointia on testattu pelkällä näppäimistöllä ilman hiirtä tai muita osoitinlaitteita.


Palaute ja yhteystiedot

Havaitsitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Ilmoitathan siitä meille sähköpostilla kankaanpaan.opisto@kopisto.fi. Vastaamme sinulle sähköpostiisi 14 päivän kuluessa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon . Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Www-sivut: www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi

Kirjaamon sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fi

Puhelin: Vaihde 0295 016 000

Postiosoite:

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, PL 150, 13101 Hämeenlinna

Ohjeet kantelun tai selvityspyynnön tekemiseksi: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi