Opiskelijakortit

Kankaanpään opistossa otetaan huhtikuussa 2021 käyttöön digitaalinen opiskelijakortti. Opiskelijakorttia käytetään maksutta Slice.fi -sovelluksen kautta. Olet oikeutettu hakemaan opiskelijakorttia, jos opiskelet koko tutkintoa tai osatutkintoa.

Slice.fi on opiskelijaetupalvelu, jonka kautta olet oikeutettu tuhansiin erilaisiin etuihin halki Suomen. Tunnistat jäsenyritykset helposti sinisestä Slice.fi:n jäsenyrityksen tarrasta. Matkahuollon tai VR:n opiskelija-alennukset eivät kuulu palveluun.

Hae digitaalista opiskelijakorttia tästä linkistä: linkki tulee myöhemmin.
Hakemukseen tarvitset riittävän laadukkaan ja tuoreen kuvan itsestäsi.

Lisätietoja Slicesta: www.slice.fi (valitse Satakunta)

 


Sakki Ry:n opiskelijakortti

Olet oikeutettu hakemaan Sakki Ry:n opiskelijakorttia, jos

  • opis­ke­let päätoi­mi­ses­ti ja palkat­ta amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa.
  • olet opin­to­tuen tai aikuis­kou­lu­tus­tuen piiris­sä.
  • opis­ke­lu kestää yhtä­jak­soi­ses­ti vähin­tään 8 kuukautta.
  • oppi­lai­tos, jossa opis­ke­let, on julki­ses­sa valvon­nas­sa.
  • opis­ke­lu on ammat­tis­tart­tio­pis­ke­lua tai MAVA-opiskelua.
  • opis­ke­lu ei ole oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta eikä kuulu työvoi­ma­kou­lu­tuk­sen tai henki­lös­tö­kou­lu­tuk­sen piiriin.
  • monimuoto-opiskellessasi koko­nais­opis­ke­lua­jas­ta­si on yli 60 % lähio­pe­tus­ta.
  • et saa päivä­ra­haa (esim. ansio­si­don­nais­ta päivä­ra­haa) tai TE-toimiston myön­tä­mää tukea.
Tällä kortilla olet oikeutettu saamaan Matkahuollon ja VR:n opiskelijoille myöntämät matkustusedut.
Hakemuksen, ajankohtaiset jäsenmaksutiedot sekä muut lisätiedot saat Sakki Ry:n sivuilta: