KORONAVIRUSTIEDOTE

Päivitetty 30.11.2020 klo 12:00

Tiedoksi Kankaanpään opiston opiskelijoille ja sidosryhmille

Pohjois-Satakunta on todettu siirtyneen koronan leviämisvaiheeseen. Tämän vuoksi otetaan käyttöön viranomaisten suosituksesta valtioneuvoston rajoituksia ja suosituksia leviämisvaiheeseen liittyen.

Työskentely- ja oppimisympäristön turvallisuus sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan terveys ja hyvinvointi ovat Kankaanpään opistolle ensiarvoisen tärkeitä asioita.  Tietoomme ei ole tullut altistumisia, jotka koskisivat henkilökuntaamme tai opiskelijoitamme. Riski otetaan kuitenkin vakavasti ja siihen on varauduttu.

Koulutustemme etuna on, että opiskelu tapahtuu pääosin verkon välityksellä, täten koulutukset jatkuvat Kankaanpään opistolla pääsääntöisesti normaalisti. Työpaikalla oppimisen osalta pyydämme noudattamaan työpaikan toimintaohjeita. Pääosa henkilökunnastamme tekee työn luonteen vuoksi paljon etätöitä ja nyt kaikki työtehtävät, töiden niin salliessa hoidetaan etänä tai tarvittaessa siirretään myöhempään ajankohtaan.

 

Olemme tehneet seuraavia linjauksia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin perustuen:

  • kotiin jäädään erittäin matalalla kynnyksellä, jos tuntee vähäisiäkin flunssan oireita
  • koulutusten lähijaksot siirretään verkkototeutuksiksi 31.12.2020 asti
  • henkilökunnan työmatkustusta pyritään välttämään ja yhteydet opiskelijoihin ja sidosryhmiin hoidetaan etänä erikseen sovittavalla tavalla (puhelin, Teams) tai siirretään myöhempään ajankohtaan
  • kaikki opintomatkat tms. on peruttu 31.12.2020 asti
  • pääsykoehaastattelut toteutetaan puhelinhaastatteluina tai verkossa 31.12.2020 asti
  • toimitilojemme ulkopuolisista varauksista ollaan yhteydessä kumppaneihin erikseen
  • kaikkien ulkomailta palaavien tulee olla yhteydessä työnantajaan ennen töihin palaamista ja noudattaa sovittuja toimintatapoja
  • niiden opiskelijoiden, joiden työpaikalla oppiminen on keskeytynyt, tulee olla yhteydessä omaan ohjaavaan opettajaan.

 

Seuraamme viranomaisohjeistusta päivittäin ja päivitämme tiedotetta, mikäli tilanteeseen tai ohjeistuksiimme tulee muutoksia.

Lisäinformaatiota löydät mm:

 

Lisätietoja saat tarvittaessa opettajiltasi tai laittamalla sähköpostia kankaanpaan.opisto@kopisto.fi

 

 

Jaa kavereillesi!