Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Kohti Työtä 2.0

Kohti työtä 2.0 -hanke luo opiskelijoille tutkinto- tai tehtäväkohtaista lähestymistapaa kokonaisvaltaisemman kuvan työelämän mahdollisuuksista. Hankkeessa kokeillaan uudenlaisia työkaluja ja elementtejä työelämäyhteistyöhön ja rakennetaan kokonaisuus, jota voi toteuttaa myös osittain ja integroimalla opintoihin sen eri vaiheissa.

Hankkeen perustana on oppilaitosten ja työelämän verkostomainen toimintatapa, jonka kautta tavoitellaan opiskelijan verkostoimista työelämään heti opintojen alkuvaiheesta alkaen. Hankkeessa hyödynnetään myös opiskelijoiden omia tuotoksia työelämäyhteistyötä opinnollistamalla. Opinnollistaminen tarkoittaa aineistojen, sisältöjen sekä toiminnallisten tapahtumien toteuttamista opiskelijalähtöisesti. Näin saadaan opiskelija-asiakasnäkökulma esiin ja tuotoksista tulee ammatillisesti ja toiminnallisesti orientoituneiden opiskelijoiden osaamistason mukaisia.
Kokeilut käynnistyvät valituilla pilottialoilla, ne kuvataan, kootaan ja arvioidaan.

Hanke sisältää seuraavat kokonaisuudet:
1. Uusien elementtien/ funktion kehittäminen työelämäyhteistyöhön
2. Opiskelijan osaamisen ja valmiuksien kuvaaminen ja markkinointi, työnhaku
3. Työelämäyhteistyön uudet mallit

Toteutusaika: 1.8.2017 – 31.12.2019
Hanketta koordinoi: Länsirannikon Koulutus Oy, Winnova
Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

 

Jaa kavereillesi!