Kankaanpään opisto - Satakunnassa

Kankaanpään opiston toiminta laajenee

Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry:lle / Kankaanpään opistolle on Opetus-ja kulttuuriministeriön päätöksellä VN/19790/2020 myönnetty lupa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän järjestämiseen.

Kankaanpään opisto ja Kankaanpään kaupunki ovat neuvotelleet keväästä 2020 lähtien Kankaanpään musiikkiopiston siirtymisestä Kankaanpään opiston järjestämäksi toiminnaksi. Kankaanpään opisto on kansanopisto, joka järjestää vapaan sivistystyönkoulutusten lisäksi ammatillisia- ja maksupalvelukoulutuksia. Toimipaikat sijaitsevat Kankaanpäässä ja Tampereella. Kankaanpään musiikkiopiston siirtyminen Kankaanpään opiston järjestämäksi toiminnaksi vahvistaa Kankaanpään kulttuurikampuksen tarjontaa alueellisesti monen kunnan alueella Pohjois-Satakunnassa.

Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan yhteisvaltuusto päätti kokouksessaan 31.8.2020, että Kankaanpään kaupunki hakee Kankaanpään musiikkiopiston toiminnan järjestämisluvan peruuttamista. Kankaanpään kaupunki antoi 31.8.2020 Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry:lle oikeuden hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä ylläpitolupaa siten, että Kankaanpään musiikkiopiston toiminta siirtyy Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry:n järjestämäksi 1.1.2021 alkaen.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt 1.1.2021 lukien myöntää Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry:lle luvan päätöksellä VN/19790/2020 saada järjestää taiteen perusopetusta musiikissa laajan oppimäärän mukaan. Kunnat, joissa opetusta järjestetään ovat Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia, Siikainen, Pomarkku, Merikarvia ja Pori. Kankaanpään musiikkiopiston toiminta on siirtynyt Kankaanpään opiston Kankaanpään kampuksen perinteikkään Aspintalon tiloihin jo syyskuusta 2020 lähtien.

Lisätiedot:
Marja Kallioniemi, rehtori
Kankaanpään opisto
044 7729 249
marja.kallioniemi@kopisto.fi

 

 

Jaa kavereillesi!