Kankaanpään opisto

Kankaanpään opiston toimintajärjestelmä ja laadunkehittäminen

Kankaanpään opiston systemaattista laadunkehittämistyötä on tehty jo vuodesta 2002. Vuonna 2005 laadunkehittämistyön tunnuksena opiston koko toiminnalle myönnettiin Inspecta Oy:n toimesta ISO 9001 sertifikaatti. Laadunhallinnassa ja laadun arvioinnissa on vuosien mittaan käytetty erilaisia arviointimenetelmiä.

Toimintapolitiikan avulla Kankaanpään opisto ohjaa toimintaa oppimisen, menestymisen ja kaikenpuolisen hyvinvoinnin varmistamiseksi sekä haluaa turvata kaikessa toiminnassa opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistävää kulttuuria vahvistaessaan Kankaanpään opisto huolehtii työnantajana työterveys- ja työturvallisuuden toteutumisesta, ylläpitää turvallisuutta varmistavia suunnitelmia ja ohjeita ja edistää kestävää kehitystä toteuttamalla toiminnassa määriteltyjä ympäristövastuun ja lainsäädännön toimenpiteitä sekä ekososiaalista sivistyskäsitystä ja uudistuvaa oppimista.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 2015 palautteen mukaan: "Kankaanpään opiston laadunhallinta on kiinteä osa opiston johtamisjärjestelmää. Henkilöstön laatuosaamisen taso on korkea, osaamista kehitetään edelleen ja sitä jaetaan myös muille, esimerkiksi kansanopistojen ja alueen koulutuksen järjestäjien välinenä yhteistyönä ja eri hankkeissa.

Toimintajärjestelmää kehitetään systemaattisesti. Tietojärjestelmiin ja toiminnassa tarvittaviin ohjelmiin on panostettu, jotta ne tukevat laadunhallintaa ja sen kehittämistä. Opisto toimii esimerkkinä laadunhallinnasta ja laadun jatkuvasta parantamisesta, perusteluna tälle toimii myös koulutukset, joita opisto järjestää, esimerkiksi johtamis- ja laatukoulutukset. Opistossa myös nähdään ja ymmärretään laadunhallinnan ja laadun merkitys ja yhteys tuloksiin ja vaikuttavuuteen.”