Hyvinvointiavustaja-koulutus

Koulutus on tarkoitettu hoitoalan avustavista työtehtävistä kiinnostuneille mahdollisuudeksi tutustua hyvinvointiavustajan työhön sekä työllistyä alalle. Se voi toimia myös väylänä jatko-opintoihin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Koulutus sopii hyvin esimerkiksi vielä vailla jatkokoulutuspaikkaa olevalle hoitoalalle toisen asteen opintoihin tähtäävälle nuorelle.

Opintoja on mahdollisuus rahoittaa opintosetelillä, jolloin etusijalla ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat. Koulutuksen tavoitteena on osaltaan lisätä työllistymisväyliä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin ja mahdollistaa nopeaa työllistymistä alalle. 

Hyvinvointi-avustaja työskentelee erilaisissa asiakkaidensa hyvinvointia tukevissa hoitoalan palveluyrityksissä. Työtehtäviin kuuluu avustavia tehtäviä liittyen esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviin palveluihin. Hyvinvointiavustajan työpaikkoja voivat olla mm. hoivakodit, palvelutalot ja kotihoito.

Koulutuksessa on mahdollista suorittaa:  

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta tutkinnon osa: Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp 
 • Yhteisiä tutkinnonosia mm. Kestävän kehityksen edistäminen ja Taide ja luova ilmaisu
   

Koulutuksen sisältö ja teemat: 

 • Orientaatio opintoihin 
 • Hyvinvointipalvelun tuottaminen – avustavat tehtävät ja palveluympäristöt  
 • Hyvinvointiavustaja ammattina 
 • Ihmisen kohtaaminen ja yhdenvertaisuus 
 • Toimintaperiaatteet ja lainsäädäntö 
 • Kansalaistaidot – EA-taidot ja Hygieniapassi 
 • Työhyvinvointi ja ergonomia 
 • Virikkeellinen elämä hyvinvoinnin perustana 
 • Työelämässä toimiminen – työssäoppimisjakso 

Koulutusaika:
Ryhmä 2 (kevät) 8.3.2021 – 4.6.2021 Ilmoittautuminen nyt käynnissä! (Aloitus siirtynyt koronatilanteesta johtuen)

Koulutus toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena ja se koostuu asiantuntijaluennoista ja ohjatuista käytännön harjoituksista, yritysvierailuista, sekä joustavasti virtuaalisissa oppimisympäristöissä Moodlessa ja Office365 pilvipalveluita hyödyntämällä. Koulutus sisältää 10 viikon aikana lähiopetusta 20h/viikko, sekä neljän viikon työssäoppimisjakson, jonka aikana harjoitellaan ja hiotaan taitoja hoitoalan palveluyrityksissä. 

Lue Kankaanpään Seudun tekemä juttu koulutuksesta tästä linkistä!

Kustannukset:

Opetushallituksen opintoseteliavustus kattaa opiskelukustannukset. Koulutuksen ajaksi on mahdollista saada maksuton asuntolapaikka. 

Lisätietoja:

Pekka Vuorisalo, hankekoordinaattori, Kankaanpään opisto
pekka.vuorisalo@kopisto.fi, puh: 044 7729237  

Ilmoittautu tästä!

 

Jaa kavereillesi!