Hyvinvointiavustaja -koulutus

Vapaan sivistystyön oppilaitoksille työ- ja työllistymismahdollisuuksia vahvistava koulutus.

Toteutusaika: 9.4.2020-31.12.2021
Yhteyshenkilö: Pekka Vuorisalo, pekka.vuorisalo@kopisto.fi, 0447729237

Hyvinvointi-avustajat työskentelevät hoitoalan avustavissa tehtävissä esim. vanhus-, vammais- ja kotipalvelussa sekä asumispalveluyksiköissä. Työtehtävät liittyvät ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus- ja saattajapalveluihin. Lisäksi asiakkaan avustaminen digitaalisten palvelujen käytössä, ulkoiluttamisessa sekä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Virtuaalinen oppimisympäristö Moodle ja Office365 pilvipalvelut mahdollistavat opintojen syventämisen tai laajentamisen opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

Kohderyhmänä:
-alalle hakeutuvat työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseksi
-henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalla soveltuvat (sovelletaan SORA lainsäädäntöä)

Kohderyhmän haussa mukana kuntien nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, hakeva ja tukeva toiminta, opinto-ohjaajat, ohjaamot, työpajat ja seurakuntien nuorisotyö.

Opintojen aikana tukena opetushenkilöstö, opinto-ohjaaja ja oheiskasvattajat, lisäksi terveydenhoitajan tarkastus. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja urasuunnitelma. Työssäoppimisjakson (2 ov) aikana on mahdollista suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osa Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen. Opinto- ja uraohjaus ja ohjaaminen alan työelämään kulkee mukana opiskelun ajan vahvasti henkilökohtaistettuna.

Koulutuksen sisältö koostuu mm. seuraavista aihealueista:
-eri-ikäiset ja toimintakyvyltään erilaiset asiakkaat
-apuvälineiden käyttö ja huolto
-virikkeellisen toiminnan järjestäminen
-alan säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
-arvot ja ammattieettiset periaatteet
-tietosuoja ja salassapito
-laatusuositukset ja omavalvonta
-viestintä ja dokumentointi
-ihmissuhde ja vuorovaikutustaidot
-kestävä kehitys
-työhyvinvointi ja työergonomia

Hankerahoituksella toteutettava koulutus on osallistujalle maksuton.
Osallistujilta kerätään palautetta ja taustatietoja hankeraportointia varten.

 

Jaa kavereillesi!