Aikuisten digitaalisten taitojen vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on tuottaa erilaiset oppijat huomioiden innostavia oppimisen tapoja ja opetusmenetelmiä hybrididigitaitoijen nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Sykliksi mallinnettu perusprosessi muodostuu kahdesta tutoriaalista ja niiden väliin sijoiuttuvasta tiedonhankinnan vaiheesta; Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja Ohjaava opettajuus Kankaanpään opiston pedagogisina linjauksina: Ohjaava opettajuus, henkilökohtainen ohjaus ja opintojen henkilökohtaistaminen. Sosiokonstruktivistiseen oppimisnäkemykseen kuuluu oppimisen yhteiölisyys sekä tiedon rakentuminen jakamalla ja työstämällä sitä muiden kanssa.Koulutuksella vahvistetaan aikuisten perustaitoja: seniorit, maahanmuuttajat, työttömät ja työttömyysuhan alla olevat. Edellä mainituissa ryhmissä korostuu erityisesti työelämän ulkopuolella olleet naiset. Oppilaitosten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin sekä opistojen toimintaperiaatteisiin.

Toteutusaika: 1.1.2019-31.12.2020
Hankkeen yhteistyökumppanit: Eurajoen kristillinen opisto
Yhteyshenkilö: Timo Hirvinen, timo.hirvinen@kopisto.fi, 044 7729 223

Jaa kavereillesi!