YTOläpsy

Hankkeen tavoitteena on
1. Luoda ja kehittää asiakaslähtöinen toimintamalli, joka helpottaa tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden läpäisyä sekä ilman perustutkintoa olevan nuoren hakeutumista ammatilliseen koulutukseen.
2. Käytönnönläheisten ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen läpäisyn tehostamiseen YTO-opinnoissa.
3. Osaamisperusteisten ohjaus- ja opetusmenetelmien soveltaminen ja kehittäminen YTO-aineiden suorittamisessa. YTO-opintojen painopisteen siirtyminen oppiaine-, sisältö- ja aikakeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen.
4. Yksilölllisten polkujen sujuvoittaminen at/eat-tutkintoihin sisältyvien matematiikan ja äidinkielen opintojen henkilökohtaistamisen
kautta. Toimintamallien kehittäminen heikon luku-, kirjoitus- ja numero- sekä tvt-taidot omaaville. Aikuisopiskelijoiden jatko-opintopolkujen vauhdittaminen YTO-opintojen avulla.

Hanketta koordinoi: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Suomen Yrittäjäopisto, Järviseudun ammatti-instituutti

Jaa kavereillesi!