Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Työhyvinvoinnin Tekijät

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kolme uutta ratkaisua yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Ensimmäinen uusi ratkaisu on mobiilikäyttöön suunniteltu, verkossa oleva työhyvinvointianalyysi, johon vastaamalla henkilö saa itseään ja yritystään koskien nykytilan analyysin sekä kehittämiskohteet kaikista työhyvinvointiin liittyvistä osa-alueista. Analyysin tulosten perusteella yritystä pystytään tukemaan erilaisten palvelujen avulla. Analysointi auttaa asettamaan tavoitteet ja määrittelemään toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Toinen uusi ratkaisu on coaching -toiminnan toteutus digitalisaation keinoin. Kolmas uusi ratkaisu on vertaismentorointimallin hyödyntäminen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen mikroyrityksissä palvelualoilla. Hankkeessa luodaan ja juurrutetaan vertaismentorointimalli pilottiyritysten avulla. Palveluiden tavoitteena on vaikuttaa välittömästi osallistuviin yrityksiin ja henkilöihin työhyvinvoinnin parantumisella ja pitkäaikaisten vaikutusten aikaansaamiseksi juurruttamalla toimintatavat organisaatioiden pysyviksi käytännöiksi.

Toteutusaika: 1.4.2016-30.8.2018
Hanketta koordinoi: Länsirannikon Koulutus Oy, Winnova
Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Jaa kavereillesi!