Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Sosiaalinen kampus

Koordinoija:
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy SAMK

Hankkeen kesto:
1.2.2015 – 31.12.2017

Yhteistyökumppanit:

Kankaanpään opisto
Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tavoite:

Sosiaalisen kampuksen tavoitteena on koulutuksesta työelämään siirtymisen nopeuttaminen kehittämällä uudenlainen palvelumanagerointiverkosto toimijoiden välillä. Palvelumanageroinnin näkökulma on oppilaitostasosta ja organisaatiorajoista riippumaton. Manageroinnin pääperiaatteena on asiakas- ja tarvelähtöisyyden huomioiminen niin yksittäisen henkilön kuin yritysten näkökulmasta. Tavoitteena on, että projektin päätyttyä palvelumanagerointiosaaminen jää osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa. Palvelumanagerien tehtävänä on tunnistaa opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita erityisesti koulutukseen tai työelämään siirtymisessä. Lähtökohtana on elinikäisen oppimisen polkujen yksilöllisempi tunnistaminen.

Sosiaalisen kampuksen tavoitteena on koulutuksen ja kehittämistoiminnan työelämälähtöisyyden parantaminen. Työelämälähtöisyyden kehittämistä toteutetaan erityisesti verkoston toimijoiden, yritysten ja 3. sektorin yhteisillä projektioppimisympäristöillä. Projektioppimisympäristöjen avulla käytännön tieto siirtyy suoraan yritysten, 3.sektorin ja oppilaitosten välillä. Monialaisia oppimisympäristöjä toteutetaan hankkeen aikana vähintään viisitoista.

Hankesivut: https://sosiaalinenkampus.wordpress.com/

Yhteyshenkilö: Kaarina Ketola