SORA-lainsäädäntö

Kankaanpään opisto soveltaa SORA-lainsäädäntöä valitessaan hakijoita koulutuksiin.

1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsäädännön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta L630/1998 ja A811/1998 sekä laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta L631/1998 ja L952/2011.

Lisäksi opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisen parissa työskentelyä, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi L951/2011 32 §.