Kankaanpään opisto - Aluehallintoviraston rahoittamat kehityshankkeet

OSKU Osaava kumppani 7

OSKU 7-hankkeessa toteutetaan klinikkapajoja opettajien digitaitojen kehittämiseen. Klinikkapajat ovat jatkumo aiempien hankkeiden toteuttamalle opettajien (digi)osaamisen kehittämiselle.
Klinikkapajoissa tavoitteena on tukea digitaalisten opetus- ja ohjausmenetelmien haltuunottoa. Lähtökohtana on opettajien tarpeet, kysymykset ja ongelmat. OSKU 7-verkoston oppilaitoksissa on yhteisinä haasteina O365-pilvipalveluiden käyttöönotto tai tehokkaampi hyödyntäminen pedagogisesta näkökulmasta. Uudet intranetit työkaluineen (Yammer yms.) muokkaavat opettajuutta yhteisölliseksi. Monimuoto-opetuksen laajeneminen haastaa myös opettajien digi- ja ohjaustaitoja. Klinikkaopettajina toimii oppilaitoksen oma henkilöstö. Klinikat toteutetaan työpareittain, joista toisella on vahva tekninen osaaminen ja toisella käytännön kokemus niiden pedagogisesta hyödyntämisestä ja mahdollisuuksista. Klinikat toteutetaan livenä ja mukaan voi osallistua tarvelähtöisesti. Klinikoita ei rajata tarkkaan teemakohtaisesti, vaan opettaja voi tulla saamaan ohjausta, vinkkejä ja teknistä apua tarpeen mukaan digitaaliseen pedagogiikkaan liittyen.
Hanketta koordinoi: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto ja  Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Jaa kavereillesi!