Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias. Oppisopimuksella voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.

- Opiskelijan tulee olla vähintään 15 -vuotias.
- Oppisopimukseen sitoutuva ja koulutukseen sopiva työpaikka on hankittava ensin ja sen jälkeen yhteys alueen oppisopimustoimistoon. Työpaikan ja opiskelijan välillä solmitaan aina määräaikainen työsopimus oppisopimuksen ajalle.
- Oppisopimustoimisto solmii sopimuksen työnantajan ja opiskelijan välillä ja työpaikalle nimetään vastuullinen kouluttaja.
- Oppisopimustoimisto hankkii tarvittavan tietopuolisen koulutuksen.
- Oppisopimustoimisto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle ja työnantaja työehtosopimuksen mukaista palkkaa opiskelijalle.
- Jos olet työtön, työnantaja voi hakea työllistämistukea.
- Koulutusaikaan vaikuttaa aikaisempi alaan liittyvä koulutus sekä työkokemus.
- Oppisopimuksen kesto ammatillisessa perustutkinnossa on yleensä 2 - 3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1-1,5 vuotta.

Lisätietoja oppisopimuksesta voit lukea Opetushallituksen sivuilta.