Oppis ja koulu Satakunta

Hankkeen päätavoitteena on WinNovassa vuosina 2015-2016 ke­hitetyn ja kokeillun Oppis ja koulu -mallin jatkokehittäminen, levittäminen maakunnan muihin oppilaitoksiin ja vakiinnut­taminen. Keskeistä on työpaikalla tapahtuva oppiminen joko työsuhteessa, oppisopimuksessa tai ilman sekä sen tukeminen ohjauksellisin ja padagogisin ratkaisuin mm. läipäivien ja moni­muototehtävien muodossa. Hanke antaa opiskelijoille mahdol­lisuuden suorittaa opinnot yksilöllisesti ja joustavasti yhdistä­mällä oppisopimusjakso oppilaitosmuotoiseen koulutukseen.

Hanketta koordinoi: Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Hankkeen yhteistyökumppanit:
Kankaanpään opisto, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Jaa kavereillesi!