Opiskelijatoiminta


Tälle lukuvuodelle on suunnitteilla paljon asioita,
joten kannattaa seurata opiston ilmoitustauluja!


Oppilaskunta

Oppilaskunnan keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, pyrkimys parantamaan ja avittamaan koulun viihtyvyyttä sekä tarttua ongelmakohtiin opiskelijoiden näkökulmasta.

Oppilaskunta järjestää teemapäiviä, kestejä ja tapahtumia (mm. kirpputoreja), joilla tuetaan oppilaskunnan toimintaa.

Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat oppilaskunnan hallitus ja ohjaava opettaja. Jokainen opiskelijaryhmä valitsee lukuvuoden alussa keskuudestaan oman edustajansa hallitukseen. Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan eli valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä heille varahenkilöt. Oppilaskuntatoimintaa ohjaava opettaja huolehtii, että uusi hallitus perehdytetään toimintaan.

Ryhmien edustajien tehtävänä on tuoda asioita oppilaskunnan hallituksen käsiteltäväksi ja tiedottaa omalle ryhmälleen oppilaskunnan hallituksen toiminnasta ja päätöksistä. Oppilaskunnan hallituksella on kerran kahdessa kuukaudessa rehtorin kanssa ”kahvihetki”, jossa keskustellaan opiskelijoiden esille ottamista aiheista. Näillä toimilla pyritään vahvistamaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia.


Tutortoiminta

Tutor on ohjaava opiskelija, joka opastaa, neuvoo ja auttaa uusia opiskelijoita, tutustuttaa oppilaitoksen ja asuntolan toimintaan. Tutoreiden tehtäviin kuuluvat myös iltakiertojen ja aamupala -vuorojen jakaminen. Tutorina toimiminen lukuvuoden ajan kartuttaa opiskelijan opintoja 1 osp verran.