Opintojen rahoitus

Opintojen rahoittamiseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja riippuen opiskelijan lähtötilanteesta. Tässä lyhyesti esiteltynä erilaisia mahdollisuuksia rahoituksen hankkimiseen, lue tarkemmat ohjeet tuen myöntäjän sivuilta.

Opintotuki

Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Voit hakea opintotukea, kun olet täyttänyt 17 vuotta, opiskelusi ovat päätoimista ja opiskelu kestää ilman taukoja vähintään 2 kuukautta.

Lisätietoja opintotuesta saat Kelan internetsivuilta.

Voit selvittää opintotuen määrän laskurilla.

Voit toimittaa opintotukihakemuksen suoraan opiston toimistoon, jossa se täydennetään ja toimitetaan eteenpäin Kelaan. Lomakkeita löydät myös opiston toimistosta. Opintotukea voit hakea myös suoraan sähköisesti Kelan asiointipalvelussa.


Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevat päätoimiset opiskelijat.  Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuosi (1.8-31.7). Lue lisää Kelan sivuilta.

Täytä koulumatkatukihakemus ja toimita se opiston toimistoon. Hakemuksia saat myös toimistosta. Jos käytät joukkoliikennettä, pyydä opiston toimistosta ostotodistus. Ostotodistuksella saat linja-auto tai junalipun koulumatkatuella alennettuun hintaan.


Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä. Lue lisää aikuiskoulutuksen myöntämisedellytyksistä ja hakemisesta.


Ammattitutkintostipendi

Voidaan myöntää ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle.

  • edellyttää yhteensä vähintään viiden vuoden työssäoloaikaa ja alle 64 vuoden ikää
  • veroton kertakorvaus
  • haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta

Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi


Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Tuetun opiskelun koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet
- ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
- vähintään 25-vuotias
- TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla.

Opintojen tulee johtaa
- ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
- alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
- mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Lue lisätietoa TE-palvelujen sivuilta.