Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Osaamisperusteiset oppimisprojektit

OI! – Osaamisperusteiset oppimisprojektit

Koordinoija:
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova

Hankkeen kesto:
1.1.2016 – 31.05.2018

Yhteistyökumppanit:
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Kankaanpään opisto

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tavoite:

OI ! – Osaamisperusteiset oppimisprojektit – innovatiiviset ja osaavat ammattilaiset – hankkeen tavoitteena on edistää joustavien ja yksilöllisten opinpolkujen toteutumista Satakunnan alueen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke lisää ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua vahvistaen koulutuksen aitoa työelämälähtöisyyttä verkostoiden opiskelijat työelämään jo opintojen aikana. Työelämälähtöisyys toteutuu perinteisestä työssäoppimisesta poikkeavalla tavalla. Hankkeen kautta versoo työelämään uusia ideoita ja mahdollisuuksia aiempaa monipuolisempaan yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä projektipajatyöskentely kannustaa ja motivoi nuoria opiskelijoita aktiivisesti etsimään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja työkokonaisuuksien taloudelliseen, tehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toteuttamiseen. Työelämälähtöiset oppimisprojektit antavat mahdollisuuden luoda aitoja osaamisperusteisia oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa tuodaan ammatilliselle II asteelle sovellettuna ammattikorkeakouluissa käytetty innovaatiopedagogiikka. Projektipajatyöskentely lisää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksia ja vahvistaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

Hankesivut:

Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi