Kankaanpään opisto

Kankaanpään opiston toimintajärjestelmä ja laadunkehittäminen

Kankaanpään opiston systemaattista laadunkehittämistyötä on tehty pitkään. Vuonna 2005 laadunkehittämistyön tunnuksena opiston koko toiminnalle myönnettiin Inspecta Oy:n toimesta ISO 9001:2008 sertifikaatti ja vuonna 2010 ympäristösertifikaatti ISO 14001:2004. Tämän jälkeen toimintajärjestelmää on edelleen laajennettu työterveys- ja työturvallisuuden osalta ja vuonna 2013 on sertifioitu OHSAS 18001 standardin mukainen turvallisuusjärjestelmä.

Toimintapolitiikan avulla Kankaanpään opisto ohjaa toimintaa oppimisen, menestymisen ja kaikenpuolisen hyvinvoinnin varmistamiseksi sekä haluaa turvata kaikessa toiminnassa opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistävää kulttuuria vahvistaessaan Kankaanpään opisto huolehtii työnantajana työterveys- ja työturvallisuuden toteutumisesta ja ylläpitää turvallisuutta varmistavia suunnitelmia ja ohjeita sekä edistää kestävää kehitystä toteuttamalla toiminnassa määriteltyjä ympäristövastuun, lainsäädännön ja ympäristösuojelun toimenpiteitä.

Keväällä 2015 Kankaanpään opistolla toteutettiin valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearviointi. Itsearvioinnin päätteeksi Kankaanpään opisto valittiin ulkoisen validioinnin kohteeksi, jonka toteuttivat Kansallinen arviointikeskus (Karvi) yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen palautteen mukaan:
"Kankaanpään opiston laadunhallinta on kiinteä osa opiston johtamisjärjestelmää. Henkilöstön laatuosaamisen taso on korkea, osaamista kehitetään edelleen ja sitä jaetaan myös muille, esimerkiksi kansanopistojen ja alueen koulutuksen järjestäjien välinenä yhteistyönä ja eri hankkeissa.

Toimintajärjestelmää kehitetään systemaattisesti. Tietojärjestelmiin ja toiminnassa tarvittaviin ohjelmiin on panostettu, jotta ne tukevat laadunhallintaa ja sen kehittämistä. Opisto toimii esimerkkinä laadunhallinnasta ja laadun jatkuvasta parantamisesta, perusteluna tälle toimii myös koulutukset, joita opisto järjestää, esimerkiksi johtamis- ja laatukoulutukset. Opistossa myös nähdään ja ymmärretään laadunhallinnan ja laadun merkitys ja yhteys tuloksiin ja vaikuttavuuteen.”

Tästä voit lukea koosteen Kankaanpään opiston itsearvioinnista.

Yhteystiedot

Kankaanpään opisto
Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää
PL 45, 38701 Kankaanpää
p. 044 772 9238

Lähetä sähköpostia!

Kankaanpään opisto - Tampere
Pinninkatu 53, 4. krs
33100 Tampere