Hyvin tekemistä länteen 2017

Hyvin tekemistä länteen 2017 -hankkeen tavoitteena on hyödyntää, kehitää ja soveltaa hyviä toimintamalleja toteutuneiden
arviointien, palautetiedon ja muun seurantatiedon pohjalta tehtävien laadunhallintajärjestelmien kehittämissuunnitelmien
laatimiseen, toteuttamiseen ja seurantaan.
Hanke pohjautuu aikaisemmin luotuun verkostoyhteistyöhön ja kehittämis- ja tiedonjakamisen työkaluihin ja toimintatapoihin
uusitulle konseptilla. Hankeverkoston teemat kehittämistyössä laadunhallinnan näkökulmasta ovat 1. Laadukas työpaikalla tapahtuva
oppiminen, 2. Laadunhallinta työhyvinvoinnin vahvistajana ja 3. Henkilöstön ja sidosryhmien osallitumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Kankaanpään opiston kehittämisteemana kohta 1.

Hanketta koordinoi: Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Hankkeen yhteistyökumppanit:
Kankaanpään opisto, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Turun kristillinen opisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Turun ammattiopisto, Turun konservatorio, Lapuan kristillinen opisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Turun ammatti-instituutti, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Jaa kavereillesi!