Hanketoiminta

Kankaanpään opisto toteuttaa hankkeita itsenäisenä hanketoimijana, verkostohankkeiden koordinaattorina ja verkostohankkeisiin osallistuvana oppilaitoksena.

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET