Föli – yhteistyössä reformi todeksi

Hankkeen päätavoitteena on reformin todeksi tekeminen yhteistyössä työelämän kanssa.
Hankkeen toimenpiteitä ovat:
1. Työelämän kontaktijaksot
Pilottialoilta opettajat osallistuvat työelämän kontaktijaksoille, jolloin he työn varjostamisen menetelmää hyödyntäen
jalkautuvat yhteistyöyrityksiin. Kontaktijakso voi vaihdella muutamasta päivästä pariin viikkoon. Opettajan on mahdollista
toteuttaa kontaktijakso yhdessä tai useammassa työpaikassa.
2.Työpaikan ja opiskelijan kanssa tutkinnon osan avaaminen
Kontaktijaksojen aikana opettaja avaa valitun tutkinnon osan yhdessä työelämän kanssa. Tavoitteena on purkaa tutkinnon
osa arvioiden mitä osaamista voidaan ko. työpaikalla saavuttaa ja mistä työtehtävistä se koostuu. Tiedot kootaan ns.
oppimismatriisiin, joka tallennetaan opiskelijahallintajärjestelmään.
3.Yhteisten innovaatioiden syntyminen
Kontaktijaksot mahdollistavat aidomman yhteistyön toteutumisen työelämän kanssa. Esiin nousseita kehittämisideoita
viedään mahdollisuuksien mukaan eteenpäin jo kontaktijaksojen aikana. Toivottavia innovaatioita ovat mm. uudenlaiset
työpaikkaohjaajien/kouluttajien koulutusmallit, opettajien ohjausrooli työpaikalla, digitaaliset yhteistyön tehostamisen keinot,
alakohtaiset työelämän osaamisen tarpeet jne.

Toteutusaika: 01.01.–31.12.2018
Hanketta koordinoi: Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi, marja.kallioniemi@kopisto.fi, 044-7729249

Jaa kavereillesi!